Aktuality

_____________________________________________________________________________________________________

Denný stacionár:


26.január 2015: V obci bol otvorený denný stacionár pre seniorov.

_____________________________________________________________________________________________________

Komunálne voľby:


15.november 2014: V tento deň si volíme starostu a nové zastupiteľstvo.

_____________________________________________________________________________________________________

Oprava ciest a stretnutie seniorov:


Október 2014: V tomto mesiaci sa uskutoční každoročné stretnutie seniorov a zároveň bude prebiehať rekonštrukcia obecných ciest.

_____________________________________________________________________________________________________

Spustenie novej stránky:


August 2014: Bola spustená nová verzia stránky obce Roztoky

____________________________________________________________________________________________________

Vybudovbanie škôlky:


Júl/August 2014: V obci Roztoky bola vybudovaná škôlka pre deti

____________________________________________________________________________________________________